KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Vile Akinokree
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 20 August 2008
Pages: 351
PDF File Size: 12.13 Mb
ePub File Size: 13.65 Mb
ISBN: 172-9-64633-475-4
Downloads: 73373
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikoran

Men onderstelt een stationaire stroming, d. Men beschouwt het gewicht van de staaf en de wrijving met de geleidingen als verwaarloosbaar. Om de tweede vraag te beantwoorden doet men de ronde van het voorwerp.

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.

File:Klassieke – Wikimedia Commons

Hier volstaat het dus de grootte van die kracht te berekenen. Een punt kan niet roteren. Dit speelt een mechnica rol bij de overgang van klassieke mechanica naar de quantummechanica. Als de snelheid van de massa vrij groot is, kan ze zo de andere massa omhoog trekken en zelf naar beneden bewegen.

Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.

Daar men de kracht tussen beide blokken nodig heeft en beide een verschillende versnelling hebben, moet men zeker beide blokken afzonderlijk beschouwen. Deze eenvoudige constructie blijkt een kkassieke verscheidenheid aan gedragingen te vertonen, zelfs volledig chaotisch gedrag. Vervolgens zal het Lagrange formalisme uitgebreid worden behandeld, en aan de hand van voorbeelden worden toegepast.

  JOHN PLAMENATZ MAN AND SOCIETY PDF

Vak | UvA Studiegids –

In een afzonderlijk hoofdstuk wordt de centrale kracht behandeld. Het systeem vertrekt uit rust met de staaf horizontaal.

Huibc at Dutch Wikibooksthe copyright holder of this work, hereby publishes it under the following licenses:.

Wiskundig volgt hieruit de eerste wet. De arbeid die onttrokken wordt aan de kist zal vooral gaan naar wrijvingswarmte en dus als mechanische energie verdwijnen uit het systeem.

In Amerikaanse werken zal men de som van de krachten kalssieke de “applied forces”” noemen en de massa x versnelling de “resultant forces”. De figuur hieronder stelt een niet-harmonische opslingering voor.

Een bekende, met elastische en niet-elastische botsingen in te vinden bij de applets van Walter Fendt: Deze is slechts op een constante na bepaald. Dat punt is op r oneindig. Voor de krachten wordt dan een onderscheid ingevoerd tussen: LaTeX with hyperref package. Hoe realistisch is deze idealisatie? Dit blijkt een stelsel van twee vergelijkingen in twee onbekenden, dat dus afzonderlijk oplosbaar is. The retake is also a written exam.

Na het vrijmaken en het invullen van alle krachten moet een figuur bekomen worden zoals hierboven. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis weergeven.

Klassieke Mechanica a

Daar beide krachten echter een tegengestelde zin hebben, zal de totale arbeid nul zijn. Dit is een typische vraagstelling voor behoud van energie, voor zover alle verbindingen ideaal zijn en alle krachten die arbeid leveren aan of onttrekken uit het systeem, potentiaalkrachten zijn. Als er klassieoe voorwerpen zijn, dan mag men die alleen samen nemen als:.

  BALBHARTI BOOKS PDF

Men moet dus zowel de arbeid van de inwendige als van de uitwendige krachten verrekenen:. Dus klassieje de wrijving die daarop werkt zeker naar rechts gericht.

Dan staat er dat voor de projecties op die richting de eindtoestand nog gelijk is aan de begintoestand of m. Als eerste voorbeeld wordt een bol aan een touw beschouwd, rustend op een ronddraaiende kegel.

Alhoewel de inwendige krachten in paren voorkomen, is het niet altijd zo dat de verplaatsing van het aangrijpingspunt van de actie- en reactiekracht dezelfde is.

Als een kracht loodrecht staat op de baan van een massa, dan zal die massa ook een versnelling krijgen die loodrecht staat op die baan tweede wet van Newton. In het artikel in kalssieke Nederlandse Wikipedia kan men links vinden naar verscheidene simulatieprogramma’s.